Julstämningssnuttar

Vi for till Camara de Lobos på juldagen och si, där fanns julkrubbor. Där fanns också  en närgången och efterhängsen man med pytteliten blomma till salu. Det var säkert julölen som skulle finansieras.

Fomos à Camara dos Lobos no dia de Natal e de si, que foi manjedouros. Houve também um homem com familiar inoportuno e minúsculas flores para venda. Foi certamente cerveja de Natal que seria financiado.

Kunde man inte ha tagit bort vägmärket bara under julen?

Não poderia ter removido os sinais de trânsito apenas para o Natal?


Krubban i Camara de Lobos kyrka.

A manjedoura de Camara de Lobos a igreja.


Efter en promenad i juldagsregnet for vi upp till Pico de Torre (ovanför Sousas kycklingrestaurang). Där hade ett stort sällskap samlats för att äta plockmat, dricka whisky och kasta kraftiga smällare. De bjöd på whiskyn!

Após uma caminhada na chuva para o Natal, estamos até ao Pico de Torre (acima Sousa frango restaurante). Houve uma grande empresa se reuniram para comer,  bebendo uísque e jogando foguetes afiada. Temos um sabor de uísque!

Vacker bild tagen från Praia Formosa på juldagen. Visst går tanken till en 1600-tals målning! I bakgrunden på den disiga bilden är skuggningen av Cabo Giraõ, den tredje högsta havsklippan i världen.  

Bela foto tomada a partir da Praia Formosa no dia de Natal. Certamente que a ideia vai para um século 1600-pintura! No fundo da imagem enevoada é a sombra do Cabo Girão, o terceiro mais alto mar precipício no mundo.

På spaning efter julstämning


Min tanke  var att visa fina julkrubbor som traditionellt byggs upp på torgen eller i kyrkorna runt om på Madeira.

De senaste tio åren har till exempel i Calheta, nere vid havet, uppförts en krubba med kor, hästar, får, höns och getter (alla djuren uppstoppade) samt därtill hörande figurer föreställande Maria, Josef, Jesusbarnet i sin krubba och de tre vise männen omgivna av  blommor och små träd. Inte ett spår därav numera.
I Machico brukar man ha en krubba på torget vid kyrkan med höns, får och getter -  levande. 

A minha ideia era mostrar as financeiro manjedouras  tradicionalmente construída em cima das praças ou nas igrejas ao redor da Madeira.

Nos últimos dez anos, por exemplo, na Calheta, por baixo do mar, ergueu uma manjedoura com vacas, cavalos, ovelhas, galinhas e cabras (todos os animais empalhados) e representando figuras relacionadas com Maria, José, Menino Jesus na manjedoura e os seus três sábios rodeado por flores e árvores pequenas. Nem um vestígio do que agora.
Em Machico, normalmente têm uma manjedoura na praça da Igreja na pintadas, ovinos e caprinos - ao vivo.

Detta är årets version, i krukorna växer nu grästuvor, jag hade hoppats på blommor!

Este ano, a versão, nos potes agora está relva, eu esperava para as flores!Uppe i Santo da Serra håller man sig till det gamla. Fin krubba i kyrkan och även musikestraden har fått en krubba.

Subiu no Santo da Serra mantém-se para os antigos. Linda manjedoura na Igreja e até mesmo a música etapa teve um manjedoura.


Krubban i  kyrkan 

Manjedoura na Igreja


I byarna São Vicente,  São Jorge och Ponta Delgada inte ett spår av krubbor, bara julbelysning på gatorna.
När vi kom till Ponta Delgada gjorde vi ett ordentligt stopp, vandrade runt i byn och på strandpromenaden och gick in i kyrkan och fotograferade.


Nas aldeias de São Vicente, São Jorge e Ponta Delgada não é um traço do manjedouras, só o iluminacäo de Natal nas ruas.
Quando chegamos em Ponta Delgada, fizemos um bom parar, vagabundearam ao redor da aldeia e sobre a praia e entrou na igreja e fotografadas. 


Denna bild hör kanske mer till ett påskreportage. Jesusfigur i glaslåda täckt av en tunn gardin.

Esta imagem pode pertencer a mais uma Páscoa história. Jesus figura em uma caixa de vidro coberta com um pano fino.Kyrkan i Ponta Delgada

A igreja em Ponta DelgadaFler bidrag kommer........

Mais interjections vai ........

RSS 2.0