Ryssugnar
Ovanstående bild visar en lämning av vad som kallas ryssugn.

Rester av dessa kallmurade ugnar kan man finna både i Stockholms skärgård och på andra ställen längs Sveriges och Finlands kuster.

Man tror att ugnarna har byggts av ryssar under kriget i början av 1700-talet för att användas till brödbak. Platser där ugnarna påträffats följer väl ryssarnas härjningar. 

Andra teorier om ålder och användning har även framkastats. En del forskare anser att ugnarna har uppförts av fiskare för torkning eller rökning av strömming. Andra åter förkastar den teorin eftersom fisken snarare blir stekt istället för att bli torkad då fisken är för fet.

Ugnarna lämpar sig troligen bättre för att laga mat och baka bröd än för att konservera.

 

  

RSS 2.0